Velkommen til sengeafsnit 2 for unge i Skejby og sengeafsnit 4 for unge i Herning.

Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine pårørende. Denne husorden vil fortælle dig om nogle grundlæggende regler, som er af betydning for vores fælles dagligdag.

For at du kan få mest ud af din indlæggelse, så forventer vi, at du følger afdelingens døgnrytme og deltager i alle fastlagte møder og aktiviteter - medmindre andet aftales med din kontaktperson. Du kan se mere om dette i afsnittets døgn- og ugeplan, som du vil få udleveret.


Omgangstone og socialt samvær

Tag hensyn til og respektere hinanden

Samvær sker på fælles arealer, og seksuelt samvær er ikke tilladt


Personlige ejendele

Afsnittet er ikke ansvarlige for ødelæggelse og tyveri af dine værdier


Rygning

Kun tilladt at ryge på anviste udeområder

Lightere og tændstikker er forbudt


Besøg

Besøg er tilladt uden for de planlagte aktiviteter

Besøgs- og adgangsrestriktioner pga. COVID-19


Påklædning

Din påklædning må ikke genere eller støde andre


Mobiltelefon, computer m.m.

Overtrædelse vedr. telefon og computer kan medføre bortvisning


Husdyr

Ingen kæledyr på afsnittet - kun besøg på parkeringsplads eller i gården


Rusmidler og farlige genstande

Ikke tilladt at drikke alkohol og tage euforiserende stoffer


Undersøgelse af ejendele og post

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi gennemse dine ting og foretage en kropsvisitation


Handel, bytte og lån

Ikke tilladt at handle, låne eller spille om penge med hinanden


Trusler, vold og hærværk

Hærværk kan medføre krav om erstatning


Overtrædelse af husordenen

Overtrædelse af husorden kan medføre ændringer/ophør i behandling


Andet

Levende lys er ikke tilladt

Denne husorden er udarbejdet i november 2020

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.