Hop til hovedindhold

Gruppebehandling for 16-19-årige med spiseforstyrrelser

Ungegruppe er et tilbud til 16-19-årige, der har en spiseforstyrrelse og er nået et stykke i deres behandling. Det betyder, at vægt og spisemønster er nogenlunde normaliseret, men hvor der typisk er spiseforstyrrede tanker og adfærd.

Med behandlingen hjælper vi dig til at håndtere din sygdom.

I Ungegruppen er der fokus på:

  • at stabilisere vægten i normalområdet
  • at støtte til fortsat at udvikle normale spisevaner
  • at kunne udtrykke tanker, følelser og behov over for andre
  • at snakke om, hvilken betydning spiseforstyrrelsen har fået
  • at udvikle nye måder at løse problemer på.

Sådan foregår det

Sæt reaktioner og følelser på, hvad der sker i og udenfor gruppen


Hvem?

Gruppebehandlingen er for 16-19-årige

Overhold tavshedspligt, forpligt dig til gruppen og undgå vægttab


Hvor og hvornår

Gruppen foregår hver anden tirsdag fra 14-15.30


Afbud

Husk at melde afbud til sekretæren

Kontakt

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K 
8200 Aarhus N
Tlf. 7847 3306


www.bua.rm.dk