Ungegruppe er et tilbud til 15-20-årige, der har en spiseforstyrrelser og er nået et stykke i deres behandling. Det vil sige, at vægt og spisemønster er nogenlunde normaliseret, men du kan fortsat have spiseforstyrrede tanker og adfærd.

Vi har fokus på:

  • At stabilisere vægten i normalområdet
  • At støtte hinanden i fortsat at udvikle normale spisevaner
  • At støtte hver enkelt gruppedeltager i at kunne udtrykke tanker, følelser og behov over for andre
  • At snakke med hinanden om, hvilken betydning spiseforstyrrelsen har i dit liv
  • At snakke med hinanden om nye måder at løse problemer på

Sådan foregår det

Sæt reaktioner og følelser på, hvad der sker i og udenfor gruppen

Mulige samtaleemner i gruppen


Regler og rammer

Overhold regler så alle er trygge i gruppen


Hvem

Gruppebehandlingen er for 15-20-årige


Hvor og hvornår

Gruppen mødes tirsdage kl. 14.15-15.45


Afbud

Husk at melde afbud til terapeuterne

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.