Hop til hovedindhold

Teengruppe er et tilbud til 13-15-årige, der har en spiseforstyrrelse og er nået et stykke i deres behandling. Det vil sige, at vægt og spisemønster er nogenlunde normaliseret, men du kan fortsat have spiseforstyrrede tanker og adfærd. 

Med behandlingen hjælper vi dig til at håndtere din sygdom.

Vi har fokus på:

  • At stabilisere vægten i normalområdet
  • At støtte hinanden i fortsat at udvikle normale spisevaner
  • At støtte hver enkelt gruppedeltager i at kunne udtrykke tanker, følelser og behov over for andre
  • At snakke med hinanden om, hvilken betydning spiseforstyrrelsen har i dit liv
  • At snakke med hinanden om nye måder at løse problemer på

Sådan foregår det

Sådan foregår teengruppe

Idéer til emner, vi kan snakke om i teengruppen


Hvem?

Gruppebehandlingen er for 13-15-årige


Hvor og hvornår

Mød op hver anden tirsdag kl. 16-17.30


Afbud

Husk at melde afbud til vores sekretær

Kontakt

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K 
8200 Aarhus N
Tlf. 7847 3306


www.bua.rm.dk