SE-gruppeforløbet er et tilbud for voksne, der længe har været syge med anoreksi, og som ikke har oplevet varig bedring af tidligere forløb. Der arbejdes med at reducere spiseforstyrrelsessymptomer og øge livskvalitet.

"SE" kommer fra engelsk, hvor nogle sygdomsforløb kaldes "severe and enduring", dvs. de er svære og langvarige.


Sådan foregår det

Der arbejdes med små, konkrete mål med fokus på langsigtet bedring

Øg din livskvalitet ved at deltage

Du modtager undervisning parallelt med gruppeforløbet


Regler og rammer

Gruppen mødes tirsdage i ulige uger kl. 8.15-10.15


Hvem?

Forskel på deltagende patienter i gruppen


Afbud

Husk at melde afbud til sekretæren

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.