I forbindelse med et barns behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser kan socialrådgiveren på klinikken hjælpe familien med at afklare, om der er behov for sideløbende støtte fra kommunen.

Socialrådgiveren kan også hjælpe med at søge den rette hjælp i kommunen og være med til at sikre, at der sker en løbende koordinering mellem kommunen og Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser.

Denne information er tænkt som et udgangspunkt for en uddybende samtale med socialrådgiveren. Den handler derfor udelukkende om økonomisk støtte i forbindelse med behov for orlov og tabt arbejdsfortjeneste.


Fold ud

Orlov

Behov for orlov?


Fold ud

Ansøgning om orlov

Hvornår kan jeg ansøge?

Målgruppe

Ydelse

Vejledning til ansøgning

Kontaktoplysninger


Fold ud

Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste

Hvornår kan jeg ansøge?

Målgruppe

Ydelse

Vejledning til ansøgning