Vi glæder os til at samarbejde med dig og dine pårørende. Denne husorden vil oplyse dig om nogle grundlæggende regler, som er af stor betydning for vores fælles dagligdag. Vi vil derfor bede dig om at læse den grundigt igennem og spørge personalet ved tvivlsspørgsmål.

For at kunne hjælpe dig bedst muligt under din indlæggelse forventer vi, at du følger afdelingens døgnrytme og deltager i alle fastlagte møder og aktiviteter, med mindre vi aftaler andet. Du kan læse mere om dette i afsnittets Døgn- og ugeplan, som du får udleveret.

Velkommen til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser.


Fold ud

Mad og drikke

Mad og drikke serveres i afdelingen


Fold ud

Medicin

Medicin


Fold ud

Omgangstone og socialt samvær

Påklædning

Samvær mellem patienter


Fold ud

Rygning

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Levende lys


Fold ud

Besøg

Besøg


Fold ud

Telefon, computer m.m.

Computer

Mobiltelefon


Fold ud

Husdyr

Kæledyr er ikke tilladt


Fold ud

Opholdsarealer

Omgangstone

Ejendele og forsikringer

Rengøring


Fold ud

Undersøgelse af ejendele og post

Breve og pakker

Visitering


Fold ud

Handel, bytte og lån

Handel, spil og bytte er ikke tilladt

Udlån fra afdelingen


Fold ud

Udgang

Giv besked


Fold ud

Trusler, vold og hærværk

Hærværk


Fold ud

Overtrædelse af husordenen

Husorden skal overholdes


Fold ud

Særligt for børn under 15 år

Samtykke

Videooptagelse

Medieregler

Aldersgrænse for film og spil