Fysioterapibehandling er et tilbud til patienter i behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Team Herning.

Her arbejder vi med kropslig tilgang og problematikker som:

  • Forstyrret kropsopfattelse
  • Nedsat evne til at mærke eller identificere kropslige signaler (sult, mæthed, glæde, vrede)
  • Kompenserende adfærd (tvangsmotionering)
  • Fysiske symptomer (smerter, uro, søvnmangel, anspændthed)
  • Kropslige symptomer på angst
  • Konstateret Osteopeni/Knogleskørhed

Tanken er, at krop og psyke gensidigt påvirker hinanden. Ved at arbejde med kroppen kan du lære nye ting om dig selv og lære dine reaktionsmønstre at kende. Dette kan bidrage til at ændre den måde, du er opmærksom på dig selv og din krop, samt den måde du tolker eller udholder din krops signaler.


Fold ud

Sådan foregår det

Forløb

Arbejdsmetoder

Samarbejde imellem patient og behandler


Fold ud

Hvor og hvornår

Hvor?

Hvornår?