Vi vil gerne byde dig velkommen til Sengeafsnit 9 i Afdeling for Depression og Angst. Vi undersøger og behandler voksne, som lider af depression, angst, mani, PTSD eller personlighedsforstyrrelse.

Her kan du og dine pårørende finde information om afsnittets indretning og andre praktiske oplysninger.


Fold ud

Om os

Sengeafsnit 9: Åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning

Vores formål er tryghed og sikkerhed for alle


Fold ud

Undersøgelse og behandling

Sammen med dig udarbejder vi en behandlingsplan

Medbragt medicin er i aflåste rum


Fold ud

Kontaktperson

Fast team med ansvar for din behandling


Fold ud

Pårørende og besøg

Inddrag gerne pårørende i din behandling

Børn som pårørende: Tilbud om familiesamtaler

Få besøg på sengestuen, i gårdhaven elle fælles miljøet


Fold ud

Udskrivning

Udskrivning efter aftale med dig


Fold ud

Praktiske oplysninger

Normal døgnrytme på afsnittet

Overhold måltider og møder

Besøg gerne hospitalets kiosk

Du må gerne bruge telefon, computer og tv

Sikkerhed: Vi gennemgår dine ting med dig

Aflåst skab til værdigenstande og penge

Rengøring er kun på ryddelige sengestuer

Ingen stearinlys og kun udendørs rygning

Klag til din kontaktperson

Du kan parkere i P20, P21 og P22