I Klinik for Depression og Mani undersøger og behandler vi patienter med depression og bipolar lidelse. Behandlingen er ambulant, det vil sige, at du ikke er indlagt i forløbet.

Du kan blive henvist til klinikken via Psykiatriens Centrale Visitation fra praktiserende egen læge eller fra en privatpraktiserende psykiater, hvis behandlingen der ikke er tilstrækkelig. Henvisning til ambulant regi kan også ske efter en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.


Fold ud

Undersøgelse og behandling

Indledende samtale om symptomer og sygehistorie

Plan for indhold og varighed af behandling

Eventuel opfordring til øvrige undersøgelser

Indhold i behandling: Medicin, samtaler og gruppebehandling

Du får en primærbehandler

Medicin: Dæmp depressive/maniske symptomer og undgå tilbagefald

Gruppebehandling: Undervisning om sygdommen eller kognitiv adfærdsterapi