Klinik for Depression og Mani tilbyder kognitiv adfærdsterapi til patienter med depression.

Det er en terapiretning, som de seneste årtier har vist sig effektiv i behandling af depressioner. I terapien er den overordnede forståelse, at tanker, følelser og handlinger påvirker hinanden hos det enkelte menneske.


Fold ud

Sådan foregår det

Hvad arbejder vi med i gruppeterapi?

Undervisning af uddannede psykologer og læger


Fold ud

Hvem?

Målgruppen er patienter med depression


Fold ud

Hvor og hvornår

Undervisning i Klinik for Mani og Depression


Fold ud

Tilmelding

Husk tilmelding ved primærbehandler