Mennesker med depression oplever i kortere eller længere perioder kognitive vanskeligheder, dvs. besvær med at koncentrere sig, huske, bevare overblikket og løse problemer. I Klinik for Depression og Mani er kognitive vanskeligheder et vigtigt fokuspunkt i behandlingen af depression.

Her kan du læse om, hvad kognitive vanskeligheder er, hvordan de kan vise sig ved depression, og hvordan de kan påvirke din hverdag. Der er desuden gode råd til, hvordan du kan håndtere disse udfordringer.


Om kognitive vanskeligheder ved depression

Hvad er kognition?

Hvad er kognitive vanskeligheder?

Hvad er depression?

Depression er forskelligt fra person til person

Ændringer i tænkningens form, hastighed og indhold

Tænkningen er negativ og pessimistisk

Svært at dele opmærksomheden på flere ting

Almindelig dagligdagsopgaver kan være krævende under en depression


Hvad kan du gøre?

Ha' tålmodighed og undgå at overbelaste dig selv

Tal med din behandler

Tænk på dig selv efter under/efter en sygdomsfase

Råd til at støtte tænkningen


Afslutning og behandling

Efter sygdomsforløb: Påvirkning af kognition og svært at holde fokus

Varighed af kognitive problemer er forskelligt

Selvstændig behandling ved opmærksomhedsforstyrrelser

Vanskeligheder kan påvirke din begavelse

Eksempler på vedvarende besvær med tænkningen

Kognitive vanskeligheder giver anledning til selvkritik og skamfølelse