I Enhed for Selvmordsforebyggelse hjælper vi dig, der har forsøgt selvmord eller har plagsomme tanker om selvmord, men som ellers ikke har behov for psykiatrisk behandling. 

Vi kan desværre ikke hjælpe dig, hvis du har en svær eller kronisk psykisk lidelse, allerede er i anden relevant behandling andet sted eller er misbruger. I de tilfælde skal du henvende dig til din egen læge eller til den behandler, du i forvejen er i behandling hos.


Fold ud

Om os

Hvem er behandlere i enheden?

Henvend dig til lægen ved akut behov


Fold ud

Målgruppe

Hvem er vores målgruppe?


Fold ud

Undersøgelse og behandling

Forebyg med psykologsamtaler

Sådan kommer du i behandling

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

Oplys navn, cpr-nummer, adresse og nummer


Fold ud

Pårørende

Ring, hvis du er bekymret for en pårørende


Fold ud

Hvad kan du selv gøre?

Hjælp til dine selvmordstanker

Hjælp til pårørende til en med selvmordstanker

Er du ung med selvmordstanker?