Når du bliver indlagt, skal der laves en skriftlig behandlingsplan. Den udgør et vigtigt samarbejdsredskab for dig og dine behandlere, mens du er indlagt. 

Formålet med behandlingsplanen er:

En behandlingsplan bliver udarbejdet på baggrund af dialog, mellem dig, dine pårørende, kontaktperson og kontaktlæge og beskriver:

  • Dine problemer
  • Dine ønsker
  • Personalets faglige vurderinger
  • Målene med din indlæggelse
  • Din behandling og sygepleje

Planen skal justeres løbende. Dine kontaktpersoner har ansvaret for at skrive behandlingsplanen og inddrage dig og dine pårørende.

Når du har sagt god for behandlingsplanen får du udleveret en kopi.

Hvis din tilstand gør et samarbejde umuligt, udarbejder dine kontaktpersoner og din kontaktlæge en behandlingsplan. Så snart et samarbejde igen er muligt går kontaktpersonerne i dialog med dig om planen.