Læs om hvordan behandlingen på en voksenpsykiatrisk afdeling foregår. Se nedenfor, brug menuen til venstre (stationær computer) eller brug menuen via de tre vandrette streger (mobil/tablet).

Hvis du vil læse om behandlingen på en bestemt afdeling, kan du finde frem til beskrivelsen via oversigten her.

Psykiatrisk pleje og behandling er baseret på forskningen og udviklingen af

 • medicinske og
 • psykologiske behandlingsmetoder samt
 • andre behandlingsformer

Formålet med behandlingen er, at din psykiske tilstand bliver stabil, så du kan klare dig i egen bolig med eventuel opfølgende behandling. Behandlingen er en kombination af flere metoder. Læs om, hvad der typisk sker på en psykiatrisk afdeling:

 • Du bliver undersøgt, så man kan finde frem til den rigtige diagnose eller undersøger, om den diagnose, du måske har fået på et tidligere tidspunkt, stadig stemmer overens med din symptomer
 • Der bliver lagt en personlig plan for din behandling
 • Du har løbende samtaler med behandlingspersonalet
 • Du får også en kontaktperson
 • Du får medicinsk behandling
 • På afdelingen er der behandlingsorienterende aktiviteter, som du kan deltage i
 • Der finder så vidt muligt et samarbejde sted med dine pårørende og andre fagprofessionelle, f.eks. din sagsbehandler eller kommunal støtte/kontaktperson
 • Der lægges en plan for din udskrivelse og hvad der siden skal ske
 • Læs om dine rettigheder her

Åbne og lukkede afdelinger

Der findes både åbne og lukkede afdelinger. Men hvad enten døren er låst eller ej, vil de aftaler, der gælder om f.eks. udgang, altid være individuelle. 

Så hvis du i en periode er særlig sårbar eller har brug for ro, kan der laves aftaler om, at du skal følges med personale, når du skal ud af afdelingen. Eller der kan være tale om tidsbegrænset ”udgang”.

Psykiatriske afdelinger er, som hovedregel, opdelt efter, hvilken diagnose patienterne har. Derfor kan behandlingen også variere. Spørg personalet om tilbuddene på din afdeling.

Gennemsnitsvarigheden for at være indlagt er tre uger, men den kan variere meget.

Læs generelt om behandlingen i voksenpsykiatrien    

Ambulant behandling

Ambulant behandling betyder, at du ikke er indlagt under behandlingen. Du kommer til behandling hjemmefra eller du modtager behandling hjemme.

For at komme i ambulant behandling kræver det, at du bliver henvist fra en af følgende:

Behandlingen foregår i dagtimerne på hverdage

Alt afhængig af, hvilken diagnose, der er tale om, foregår behandlingen på forskellige måder. Enten møder du op i distrikts-/lokalpsykiatrien eller en af regionens specialklinikker eller også får du besøg derhjemme af distrikts-/lokalpsykiatrien eller psykiatrisk mobilteam.

Hvor ofte, og hvornår du skal møde op eller får besøg, aftales med din behandler.

Læs om de forskellige afdelinger og behandlingssteder

På de ambulante behandlingssteder tilbydes du en eller flere af følgende ting:

Personalesammensætningen varierer fra sted til sted men er typisk læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.