Mindhelper - guider unge gennem hårde tider
Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
www.mindhelper.dk

Snak om det 
Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
www.snakomdet.dk 

Som andre - når mor eller far har en psykisk lidelse
www.somandre.dk

En som mig - når søskende eller forældre har en psykisk sygdom
For unge mellem 12-17 år.
Ensommig.net

Headspace
Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
www.headspace.dk

Børn i klemme
fokus på vilkårene for børn af forældre med psykisk sygdom
http://boern-i-klemme.dk/index.html

Bedsteforeningen
For bedsteforældre til anbragte børn 
www.bedsteforeningen.dk