Særligt for pårørende


Rådgivning om, hvordan du kan støtte og hjælpe den, der er syg og hvordan du passer bedst på dig selv

Nogen at tale med


Hvis du er i krise, føler dig ensom eller angst. Her finder du også Region Midtjyllands døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon. 

Om diagnoser og problemstillinger


Foreningerne tilbyder rådgivning og interessefælleskab. I nogle tilfælde også juridisk og social rådgivning.

Børn i familier med psykisk sygdom

Rådgivning om hvordan man støtter og forklarer børn om psykiske problemer

Landsdækkende foreninger


Her finder du f.eks. LAP: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Bedre Psykiatri og SIND

Rådgivning om misbrugsproblemer

Rådgivningstilbud i forhold til alkohol og / eller stofmisbrug.