Hvis du er søskende til en bror eller søster, der er psykiske syg, er det vigtigt at du har et andet menneske at tale med. Din forældre kan være meget optaget af din søster eller bror og har måske ikke overskud til at drage omsorg for dig. Brug dem du kender omkring dig og være åben om dine følelser. 

Der kommer helt sikkert mange forskellige følelser op hos dig, som gør dig forvirret og utryg.

Du kan også opleve og føle

  • at du ikke må belaste dine forældre yderligere
  • at du føler dig ladt i stikken, fordi dine forældre koncentrerer sig om din psykisk syge søster eller bror
  • at du lægger låg på egne følelser, herunder dine behov for støtte og omsorg fra dine forældre
  • at du måske oplever, at du skal tage mere ansvar og har flere krav og forpligtigelser end din søskende

Det er helt normalt at have det sådan og det er vigtigt at du får talt med nogen om det.

Måske oplever du også, at du har en stor sorg indeni dig, over at du har en søster eller bror som er psykisk syg og at hverdagen ikke er som den har været.

At tale med andre hjælper dig med, at få indsigt i den situation du befinder dig i, hvordan du oplever den og hvordan du har det med den. Det er en vigtig proces i at finde nye måde at håndtere situationen på og dermed kunne blive i stand til at støtte sin psykiske syge bror eller søster.