Som pårørende til et barn eller ung, der er henvist til psykiatrisk behandling, har du typisk mange spørgsmål. Det kan være spørgsmål om behandling, diagnose eller nogle helt konkrete informationer om adresser eller telefonnumre.