Som ægtefælle eller samlever vil du oftest opleve at være meget tæt på hele forløbet, både i perioden frem til sygdomsudbruddet og i hele det efterfølgende behandlingsforløb.

Husk at

  • når den ene part i et parforhold er syg, nogle gange over længere tid, vil den anden ofte tilsidesætte egne behov i forsøget på at lindre og tilrettelægge for den syge.
  • det kan være meget belastende for et parforhold, at gennemleve en sygdomsperiode, derfor er det vigtigt, at du som pårørende finder åndehuller, hvor du selv kan hente energi.
  • det er naturligt at føle afmagt, vrede og sorg, det er vigtigt at du har steder, hvor det er accepteret at tale åbent og frit om disse følelser.

Psykisk sygdom påvirker hele familien, også børnene

Psykisk sygdom påvirker hele familien, hvis I har børn er det vigtigt at de også bliver informeret om sygdommen. Derfor er det en god ide at:

  • være åben overfor skole og daginstitution; det gør det lettere for personalet at hjælpe og tage hånd om barnet.
  • bruge familiens netværk, så der altid er nogen til at tage sig af barnet, hvis du som forældre er forpligtet i forhold til din syge partner.

Børn fornemmer når der er noget galt, de bekymrer sig og forsøger ofte at finde løsninger, hvis ingen fortæller dem om problemerne. Derfor er det vigtigt, at du som voksen tager ansvar og inddrager børnene på en ærlig og tryg måde.

Og læs om at være barn eller ung og have en far eller mor med psykisk sygdom

Opmærksomhedspunkter

  • Vær nærværende i forhold til barnet; giv tid og vær lyttende
  • Vær tydelig; fortæl hvad situationen er
  • Giv håb; anerkend at det er svært, men at der er hjælp at hente
  • Sørg for frirum; barnet skal have mulighed for aflastning
  • Fortæl at barnet er uden skyld i den voksnes sygdom


Læs om rettigheder i forbindelse med psykiatrisk behandling