Ældre pårørende er ofte bekymrede over, hvordan det skal gå deres psykisk syge, voksne børn i fremtiden.

Bekymringen går ofte på to ting:

  • hvem der kan overtage dit ansvar som støtteperson
  • hvem der tager over, når du ikke selv magter det længere

Måske har du, udover forældrerollen, også bedsteforældrerollen, som i perioder kan betyde bekymring for både dit syge, voksne barn og det eller de børnebørn, der har en syg forælder.

Undersøgelser viser at bevidsthed om forskellige strategier kan mindske dit stressniveau:

  • Modtag undervisning om sygdomme, eventuelt sammen med den syge selv
  • Sæt grænser
  • Giv slip og i perioder lade andre udfylde rollen som omsorgs givende
  • Oprethold eget sociale netværk
  • Aktiv planlægning af fremtiden

Læs om rettigheder i forbindelse med psykiatrisk behandling

Fire film om at være pårørende

Nedenfor kan du se tre film om, hvordan det er at være pårørende til voksne børn med psykisk sygdom og en fjerde film at være bedsteforældre til børn i familier med psykisk sygdom 

Fra patient til selvstændig

Interview med Marianne Graversen, der i 2018 modtog Galloprisen. Sammen med sin mor fortæller hun om de sidste to års rivende positive udvikling, hvor Marianne b.la. er blevet uddannet peerguide og taget et ambassadørkursus i EN AF OS.

Ide og tilrettelæggelse: Jeanette Cold, sendt på Seniortv.dk 2019

video om at gå fra at være patient til selvstændig

De berørte

To familier bliver interviewet om at være pårørende til en voksen med psykisk sygdom.  Hvad gør det ved de pårørendes livskvalitet og hvilket liv har de psykiske syge?

Ide og tilrettelæggelse: Jeannette Cold, sendt på Seniortv.dk 2011

Video om de berørte

De berørte - 5 år efter

For 5 år siden blev to familier interviewet om at være pårørende til en voksen med psykisk sygdom.  Hvad gjorde det ved de pårørendes livskvalitet og hvilket liv havde de psykiske syge? I denne udsendelse møder vi de samme to familier 5 år efter.

Ide og tilrettelæggelse: Jeannette Cold, sendt på Seniortv.dk 2016

Video om de berørte 5 år efter

Bedste til et udsat barn

 

At være bedsteforældre til et barn, hvor der er psykisk sygdom i familien, veksler mellem bekymring og håb. Udsendelsen handler om SINDs Pårørenderådgivnings projekt BOBB og om bedsteforældre og børnebørnene.  

 

Ide og interview: Jeannette Cold, sendt på Seniortv.dk 2014. 

Video om at være bedste til et udsat barn