Information til dig, om den i familien, der er syg

Uden patientens samtykke forhindrer tavshedspligten os i at orientere de pårørende om patientens helbredsforhold og aktuelle behandling. 

Læs om samtykkeerklæring og tavshedspligt på vores side om rettigheder under "Selvbestemmelse og informeret samtykke" her.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det også uden patientens samtykke er muligt at svare på henvendelser fra pårørende og i den forbindelse give generel information:

 • om psykisk sygdom
 • forskellige behandlingsmuligheder samt
 • rettigheder og pligter.


Som pårørende kan du have mange forskellige roller, du kan:

 • være en vigtig del af patientens private og sociale netværk
 • være støtte og omsorgs givende
 • være videnformidler
 • være koordinator
 • selv have brug for hjælp

Der er mange hensyn at tage og mange ting at forholde sig til. Det er vigtigt at du som pårørende også er bevidst om din egen situation. Det kræver meget af dig at være der for den syge, derfor er det også vigtigt, at du selv har steder:

 • at hente energi,
 • få aflastning og
 • hvor du kan give udtryk for dine bekymringer. 

Du skal være opmærksom på, at du som pårørende til en psykisk syg, selv har mulighed for at modtage psykologhjælp - dette sker gennem din egen praktiserende læge.

Råd til dig som pårørende

 • Stil spørgsmål og søg information
 • Vid at det er naturligt at reagere følelsesmæssigt
 • Lyt til den syge
 • Pas på dig selv; hvile, adspredelse og aflastning
 • Del din bekymring med andre; familie, venner eller andre, der også er i pårørenderollen
 • Søg hjælp, hvis situationen bliver for belastende
 • Få eventuelt hjælp til praktiske opgaver

Læs om rettigheder i forbindelse med psykiatrisk behandling