""

Til PsykInfo Midts forside

Hvad er personlighedsforstyrrelser?


Når man har en personlighedsforstyrrelse, har man svært ved at leve et socialt liv med andre mennesker. Man mangler tillid og har svært ved at skabe gode relationer. Det kan føre til depressioner, angst, misbrug eller social isolation.

Klik for at åbne hæftet om personlighedsforstyrrelser

Klik på billedet for at åbne Region Midtjyllands pjece "Information om personlighedsforstyrrelser hos voksne

Personality disorders in adults

Se teksten fra pjecen om personlighedsforstyrrelser

Fra indlagt til udskrevet

Hæftet Fra indlagt til udskrevet

Når du bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, i Region Midtjylland, får du udleveret flyeren "Fra indlagt til udskrevet". 

Download flyeren eller det uddybende hæfte, der handler om overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse. Du kan f.eks. læse det sammen med et familiemedlem eller en god ven.   

Film til undervisningsbrug

Om psykisk sygdom med aktivitetsforslag

Temaaften om personlighedsforstyrrelsen borderline

Optagelse ved TV MIDTVEST, overlæge Else Iversen om dialektisk adfærdsterapi og Karina Torp Nørgaard om at leve med borderline. Temaaften 14.9.16 ved Ringkøbing-Skjern Kommune og PsykInfo Midt.

Se video fra temaaften om borderline via TV MidtVest

Kontakt

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Skriv en sikker mail til PsykInfo