Forstå demens - Red.: Susanne Paulsen. - 2. udgave. - Hans Reitzel, Alzheimerforeningen, 2011 - 232 sider. Om symptomer og adfærdsforstyrrelser hos demente, 19 bidragydere om demenssygdommens baggrund og konsekvenser, om Undersøgelse for demens og et afsnit særligt rettet mod pårørende, om at mestre demens.

Pårørende om demens : 25 danskere skriver om at være pårørende til en dement - Red.: Peter Olesen, Birgit Madsen og Eva Bostrup. - Kroghs Forlag, 2002 - 209 sider

Skal jeg fortælle dig om demens? : en guide til familie, venner og professionelle Af  Jude Welton Dansk Psykologisk Forlag,  2013 - 51 sider
Jens er en ældre mand med demens. Forfatteren tolker hans liv som det må opleves. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de ændringer tilstanden medfører for hukommelse, kommunikation og adfærd hos den ramte

Else Melin og Rolf Bang Olsen
Frontaldemens : en håndbog - Omsorgsorganisationernes Samråd, 2006 - 232 sider. Om hvordan frontallapperne, påvirkes ved demens, så der sker en personligheds- og adfærdsændring. Om behandlingsmuligheder og hvilken type af hjælp og omsorg, som patienter med frontalskade kræver

Bøgerne kan lånes på folkebiblioteket.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Skriv en sikker mail til PsykInfo