Gå til side om spiseforstyrrelser med film, links og andet 

Optagethed af kost, figur og vægt er en uproblematisk del af tilværelsen for mange mennesker. Det er ikke i sig selv sygeligt at fokusere på krop og vægt eller på mad og spisning, så længe dette fokus ikke skubber andre normale hverdagsting til side. Det er vigtigt at kunne se, hvornår et uproblematisk fokus på krop og mad bliver sygeligt.

Denne pjece beskriver spiseforstyrrelser samt muligheder for forebyggelse og behandling i Region Midtjylland. Pjecen skal ikke ses som undervisningsmateriale. Den henvender sig til børn, unge og voksne, der lider af en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.

I Region Midtjylland foregår behandlingen af spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, der har afdelinger i Aarhus og Herning.

Vi håber, at pjecen kan være en hjælp til, at du og dine pårørende bliver klogere på spiseforstyrrelser og kommer i behandling, hvis det er nødvendigt. Vi opfordrer til, at du drøfter indholdet med relevante pårørende, venner og behandlere.

Med venlig hilsen

Region Midtjyllands psykiatri

Tingvej 15, 8800 Viborg

Tlf. 78 41 00 00

 

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Hvorfor får nogle en spiseforstyrrelse?

Typer af spiseforstyrrelser

Diagnostiske kriterier ved de forskellige spiseforstyrrelser

Symptomer og tegn på spiseforstyrrelser

Grader af spiseforstyrrelser

Hvordan stilles diagnosen?

Udredning og behandling

Vejen til behandling

Behandling

Specifikke behandlingstilbud

Hvilke muligheder er der for forebyggelse?

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af en spiseforstyrrelse?

Hvad kan pårørende gøre?

Hjælp til pårørende

v1.04 - 2019