Hove Thomsen, Per
Psykiske lidelser i skolealderen: en guide for forældre og lærere. - Hans Reitzel, 2013 - 195 sider. Om mødet med børne- og ungdomspsykiatrien, om henvisningsvejen og om hvordan undersøgelse og diagnosticering foregår. Dertil en overskuelig introduktion til alle de børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser samt anvisninger til, hvad man som forældre og lærere kan gøre for at hjælpe børnene og hvornår man bør søge hjælp.

Bryan Lask
Skal jeg fortælle dig om spiseforstyrrelser? : en guide til familie, venner og professionelle. - Dansk Psykologisk Forlag, 2015. - 53 sider
5 børn med 5 forskellige slags spiseforstyrrelser fortæller om hvordan de har det, og hvordan de føler andre mennesker ser dem. De giver gode råd til, hvordan de gerne vil have hjælp. For børn og deres forældre, lærere og pædagoger - selvlæsning fra 12 år

Richard Maisel
Anoreksi og bulimi: inspiration til modstand. Dansk Psykologisk Forlag, 2009. – 395 sider. Bogen ser på spiseforstyrrelsen som et udefrakommende angreb og ikke som en del af personen. Den giver håb, forståelse og respekt for kampen mod anoreksi og bulimi og giver anvisninger til, hvordan det er muligt at stå sammen i denne kamp. Indeholder mange praktiske vejledninger til brug ved samtaler med børn og unge. Bogen retter sig både mod behandlere, forældre og andre pårørende. 

Per Straarup Søndergaard,
Kampen mod kroppen: om spiseforstyrrelser hos unge. – Turbine, 2010. – 168 sider. I interview form fortæller de unge deres personlige beretninger, beretningerne bliver suppleret af bokse med faktuelle oplysninger og bliver sat i perspektiv af interview med fagfolk. Bogen har primært unge som målgruppe, men de voksne kan bestemt også få brugbar viden.

Spiseforstyrrelser : symptomer, årsager og behandling - Redaktør: Lene Kiib Hecht ; redaktør: Birgitte Hartvig Schousboe. – Psykiatrifonden, 2012. – 144 sider.
Grundig og sober gennemgang af mange forskellige aspekter ved spiseforstyrrelser. Nye vinkler i behandlingen belyses; diætistens og fysioterapeutens rolle. De sidste to kapitler omhandler de pårørendes rolle, dels at se dem som ressource i behandlingen dels gode råd og betragtninger direkte henvendt til pårørende.


Film

 

Det indre kaos under kontrol. – Venus Film,1999. - 48 minutter
Et varmt og følsomt portræt af fem unge med spiseforstyrrelser. De har alle lidt af eller lider af anoreksi, tvangsspisning eller bulimi, og fortæller om hvordan spiseforstyrrelsen begyndte, hvordan den tog overhånd og hvor svært det er at komme ud af igen. De fortæller, hvad der har været og stadig er vigtigt i forhold til deres pårørende og omgangskreds i øvrigt. 

Bøgerne og filmen kan lånes på folkebiblioteket.