Bomann, Anne Cathrine
En ud af hundrede : om unge og skizofreni - Hans Reitzel, 2018 -253 sider
Om tidlig opsporing af udvikling af skizofreni hos unge med henblik på hurtig udredning og behandling.  Med cases, konkrete eksempler og gode råd om, hvad man skal lægge mærke til hos den unge

Hove Thomsen, Per
Psykiske lidelser i skolealderen: en guide for forældre og lærere. - Hans Reitzel, 2013 - 195 sider. Om mødet med børne- og ungdomspsykiatrien, om henvisningsvejen og om hvordan undersøgelse og diagnosticering foregår. Dertil en overskuelig introduktion til alle de børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser samt anvisninger til, hvad man som forældre og lærere kan gøre for at hjælpe børnene og hvornår man bør søge hjælp.  

Psykose hos unge. - Merete Nordentoft (red.) – PsykiatriFonden, 2009. – 269 sider
Bogen giver overblik over de psykotiske tilstande og deres symptomer, og den beskriver  veldokumenterede behandlingsmetoder for unge med skizofrenilignende psykoser. I et lettilgængeligt sprog beskriver bogen de enkelte elementer i behandlingen, og den giver mange eksempler, råd og vejledninger. Henvendt både til behandlere, socialrådgivere og andre fagfolk samt ikke mindst patienter og pårørende.

Romme, Marius og Sandra Escher
At leve med stemmer: 50 recoveryhistorier. – PsykoVision, 2010. – 391 sider
Bogen består af to dele; en teoretisk del om stemmehøring samt 50 historier om mennesker fra hele verden, der har lært at leve med deres stemmer. Forståelse af sammenhænge som årsag til stemmerne og recoveryperspektivet er gennemgående.

Skizofreni og andre psykoser. - Jes Gerlach (red.) – PsykiatriFonden, 2011. – 198 sider. Bogen beskriver skizofreni og andre psykoser og kommer i et forholdsvis lettilgængeligt sprog rundt om symptomer, årsager og behandling, hvad man selv kan gøre, de pårørendes rolle, recovery og samarbejdet mellem brugere, pårørende og behandlere. Bogen henvender sig til alle, der er berørt af eller interesseret i skizofreni og andre psykoser. Indholdsfortegnelsen gør bogen overskuelig.

Film

Åbenhed gør stærk. – Filmkompagniet, 2008. – 48 min.
To unge, Helle og Emil, og deres pårørende, fortæller om deres erfaringer med skizofreni og hvordan de har lært at leve med sygdommen. Filmens målgruppe er bred, både patienter og pårørende vil kunne hente information og håb.

Bøgerne og filmen kan lånes på folkebiblioteket.