Jens Henrik Thomsen
Hvorfor kan jeg ikke bare lade være? OCD-guide for børn, teenagere og deres forældre - Frydenlund, 2015. - 95 sider. Bogen er en hjælp for børn og voksne til sammen at forstå, hvad OCD er, samt en guide til at afhjælpe OCD-tvangstanker og -tvangshandlinger. Med cases

 

Anne Vibeke Fleischer 
Jeg skal gøre det: Eva og Carl har tvangstanker og -handlinger - Dansk psykologisk Forlag, 2012. - 56 sider.       I den første del følger vi to børn og oplever deres tvangstanker og tvangshandlinger gennem illustrerede historier. Historierne er rettet mod de yngste børn og egner sig bedst til oplæsning. Undervejs er der forslag til samtale om emnet. Bogens anden del er til de voksne, der omgiver barnet i hverdagen. Kan bruges af forældre, bedsteforældre og r andre voksne i barnets netværk.

Per Hove Thomsen
Kort & godt om OCD - Dansk Psykologisk Forlag, 2015. - 116 sider.  - Hvad er OCD? Hvorfor får man OCD? Hvordan stiller man diagnosen? Hvordan foregår behandlingen? Hvad kan man selv gøre 

Fleischer, Anne Vibeke
Tanker der tvinger: Kasper og Lærke har tvangstanker og -handlinger - Dansk psykologisk Forlag, 2012. – 56 sider
Kasper og Lærke er meget forskellige, men de har en ting til fælles. De har tvangstanker og –handliner. Bogen retter sig primært mod børn fra 9 – 14 år og de voksne, der er omkring dem. Kan danne god baggrund for samtale om emnet. Bogen afsluttes med afsnit rettet specielt mod de voksne.


Hove Thomsen, Per
Om børn og unge med tvangssymptomer: Når tanker bliver til tvang. – Hans Reitzel, 2003. – 137 sider.
Per Hove Thomsen er speciallæge i børnepsykiatri og har i flere år forsket i emnet. Til pårørende og de mennesker, som i deres arbejde kommer i kontakt med børnene. Sproget er let tilgængeligt - definition på OCD, forekomsten, OCD i relation til andre psykiske lidelser, behandling, årsager, skemaer til brug ved diagnosticering.

Hove Thomsen, Per
Psykiske lidelser i skolealderen: en guide for forældre og lærere. - Hans Reitzel, 2013 - 195 sider. Om mødet med børne- og ungdomspsykiatrien, om henvisningsvejen og om hvordan undersøgelse og diagnosticering foregår. Overskuelig introduktion til alle de børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser samt anvisninger til, hvad man som forældre og lærere kan gøre for at hjælpe børnene og hvornår man bør søge hjælp.

Film

Sofies år. - Instruktion og manuskript Cæcilie Holbek Trier. – Det Danske Filminstitut, 2007. – 44 min.
Sofie prøver at forlige sig med forældrenes skilsmisse og sygdommen OCD, som præger hendes hverdag med evige tvangstanker. Filmen virker vedkommende og autentisk. Målgruppen er primært unge.

Bøgerne og filmen kan lånes på folkebiblioteket.