Karin J. Frihed
Autismen tæt på: Interviews med søkende til børn og unge med autisme. - Kahrius, 2015 - 108 sider 
16 børn fortæller om deres oplevelser og følelser omkring det at være søskende til en med autisme

Anita Neander Knutzen 
Autismens ABC. - Socialt Fagforlag, 2015 - 126 sider
Opslagsværk om autisme på en overskuelig måde uden brug af fagudtryk, med en kort beskrivelse af autismens hovedpunkter efterfulgt af cases fra forfatterens eget liv som mor til autistisk pige på 15 år og erfaringer som socialpædagog for autister

Elizabeth Verdick og Elisabeth Reeve
En overlevelsesguide for børn med autisme-spektrumforstyrrelser (og deres forældre) - Frydenlund, 2013 - 238 sider. Selvhjælpsbog til børn, der har diagnosen autisme eller Aspergers syndrom med det formål at hjælpe dem til at klare almindelige situationer i hverdagen

Per Hove Thomsen 
Psykiske lidelser i skolealderen: en guide for forældre og lærere. - Hans Reitzel, 2013 - 195 sider. Om mødet med børne- og ungdomspsykiatrien, om henvisningsvejen og om hvordan undersøgelse og diagnosticering foregår. Dertil en overskuelig introduktion til alle de børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser samt anvisninger til, hvad man som forældre og lærere kan gøre for at hjælpe børnene og hvornår man bør søge hjælp.

Barry M. Prizan
Det unikke menneske - et nyt syn på autisme  - Dansk Psykologisk Forlag, 2016. - 360 sider 
Gennem en række eksempler fra forfatterens konsulentpraksis illustreres det, hvordan man skal lære at lytte og se bag de anderledes reaktioner hos børn med autisme.For familie, professionelle, og studerende

Vejen videre - når dit barn har autisme. - Pressto, 2. udg. 2016 - 333 sider 
Indhold: Nødden er kun halvt knækket ; Køleskabsmødrene og pionererne ; Hvordan er det at have autisme? ; Når fagfolk mangler empati eller viden ; Når fagfolk er skråsikre ; Hvor udvikler dit lille barn sig bedst? ; Skoletiden - inklusion er blevet reglen ; Skoletiden i specialskole? ; Hold lidt mere af hverdagen ; Hvordan har mor og far det egentlig? ; Søskende er også specielle ; Kan vi lege almindelig børnefamilie? ; En bedre chance i et sværere liv ; Ikke en Fandens mælkebøtte, men en løvetand

Bøgerne kan lånes på folkebiblioteket.