Carlsson Kendall, Gunilla:
At forstå og arbejde med ADHD. - Specialpædagogisk Forlag, 2014 - 75 sider 
Indhold: Hvad er ADHD ; Vanskeligheder med selvkontrol ; Arbejdshukommelse ; Samarbejde mellem hjem og skole ; Kravene i miljøet ; Analyse og planlægning ; Strategier ; At tale om problemerne

Damm, Dorte og Per Hove Thomsen
Børneliv i kaos: om børn og unge med ADHD (2. udg.). – Hans Reitzels Forlag, 2012. – 251 sider
Om årsagerne til ADHD, om hvordan den kommer til udtryk og hvilken betydning den har for de berørte børn og unge og deres familie og netværk. Målgruppen er alle, der har berøring med børn og unge med ADHD

Hove Thomsen, Per
Psykiske lidelser i skolealderen: en guide for forældre og lærere. - Hans Reitzel, 2013 - 195 sider. Om mødet med børne- og ungdomspsykiatrien, om henvisningsvejen og om hvordan undersøgelse og diagnosticering foregår. Dertil en overskuelig introduktion til alle de børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser samt anvisninger til, hvad man som forældre og lærere kan gøre.

Søndergaard, Per Straarup
Konstant uro: - om unge med ADHD – Turbine, 2011. – 135 sider. Personlige beretninger fra otte unge, der alle har diagnosen ADHD, det er meget forskelligt, hvordan symptomerne kommer til udtryk, hvilket er med til at give et nuanceret billede af sygdommen. De personlige beretninger suppleres i bogen af interview med fagfolk. Også gode råd til familiemedlemmer og undervisere.

Worning, Anne og Jan Bjerregaard
Familieliv med ADHD. – ADHD-foreningen, 2010. – 162 sider. Åbne og ærlige interviews med familier, der har børn med ADHD. Bogen afsluttes dels med et diskuterende afsnit, der kommer omkring rigtig mange emner relateret til familielivet med ADHD. Målgruppen er primært forældre.

Bøgerne kan lånes på folkebiblioteket.