Når du bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling gælder to hovedregler:


Et godt udskrivelsesforløb skabes ved, at:

 • du og dine pårørende altid inddrages
 • du og dine pårørende bliver informeret om:
  - diagnose
  - plan for din behandling og for hvordan du kommer dig bedst muligt 
  - risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling fremfor ikke behandling
 • der lægges en plan for at forebygge at du får tilbagefald
 • din afdeling meddeler kommunen om udskrivelsestidspunktet så tidligt i forløbet som muligt

Et godt udskrivelsesforløb skabes også ved, at:

Regionspsykiatrien sammen med kommunen og den praktiserende læge:

 • inddrager dig
 • prioriterer samarbejdet med dine pårørende højt og så vidt muligt inddrager dem
 • sikrer at du oplever sammenhæng i udskrivelsesforløbet
 • planlægger hvilke tilbud, der bør stilles til rådighed af kommunen eller andre efter udskrivelsen
 • sikrer god kommunikation og sammenhæng 

Læs mere om opgavefordelingen mellem regionspsykiatrien, kommunen og den praktiserende læge

Når du har været indlagt, vil du ofte få tilbud om at blive henvist til ambulant behandling.