Det ambulante forløb afsluttes efter aftale med dig
 

  • Regionspsykiatrien orienterer samarbejdspartnere om afslutningen af din behandling. Det sker enten på et møde eller i form af anden kontakt.
  • Regionspsykiatrien videregiver informationer til din praktiserende læge eller praktiserende speciallæge om diagnose, behandlingen samt anbefalinger til fremtidige tiltag - det kaldes en epikrise.

Læs mere om opgavefordelingen mellem regionspsykiatrien, kommunen og den praktiserende læge, efter behandling i psykiatrien