Retspsykiatrien er en del af psykiatrien, som udreder og behandler patienter, der er sigtede og dømt i henhold til straffeloven.

Når behandlingen og/eller anbringelsen efter en retspsykiatrisk vurdering ikke længere er nødvendig for at forebygge ny kriminalitet, indstiller den behandlende læge til, at dommen bliver ændret eller ophævet. Herefter tager domstolene stilling til sagen.

Når dommen er ophævet, ophører behandlingen i retspsykiatrisk afdeling, og patienten bliver enten afsluttet eller fortsætter sin behandling i almenpsykiatrien.

Behandlingen af retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland foregår som behandlingen af alle andre psykiatriske patienter i henhold til standarder og retningslinier beskrevet i Den Danske Kvalitets Model.

Desuden foretager den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland systematiske og dokumenterede  risikovurderinger vedrørende den enkelte patients:

  • farlighed
  • risiko for at begå ny kriminalitet
  • resurser i forhold til at imødegå og håndtere  risikosituationer hensigtsmæssigt

således at kvaliteten af denne vurdering, til stadighed bliver optimeret.