Psykiatrien i Region Midtjylland er en del af det regionale sundhedstilbud til borgerne. Vi fungerer som ét hospital. Det vil sige, at vores hospitalsledelse er øverste administrative myndighed og har samme funktion som regionens øvrige hospitalsledelser.

Hospitalsledelsen er samtidig øverste samlende ledelse for regionens socialområde og hedder derfor "Psykiatri og socialledelsen (PSL).
 

PSL består af:

  • Direktør for Psykiatri og Social Tina Ebler
  • Lægefaglig direktør Phuong Le Reisinia
  • Sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen 
  • Socialdirektør Ann-Britt Wetche

Psykiatri- og socialområdet har foruden PSL en samlet administration. Bortset fra de fælles ledelses- og administrative enheder er psykiatrien en selvstændig driftsenhed på lige fod med de andre hospitaler i Region Midtjylland.

Du kan se hvordan Psykiatri og Social er organiseret på rm.dk

Psykiatriens interne organisering består af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og 10 behandlingsafdelinger for voksne -  hver med deres egne ledelser. 

Politisk ledelse øverst


Helt overordnet er det er regionsrådet, der styrer Region Midtjylland og træffer de overordnede beslutninger. Regionsrådet består af 41 folkevalgte politikere.
 
Nogle beslutninger har regionsrådet overladt til forretningsudvalget, som består af 13 regionsrådspolitikere, og en del beslutninger træffes administrativt.