29.11.2017

I forbindelse med salget af ejendommene, der lige nu huser de psykiatriske afdelinger i Risskov, anlægger Region Midtjylland en mindelund i parken, hvor bevaringsværdige gravsten fra den nedlagte kirkegård opstilles.


Mindelunden bliver anlagt som en lysning i parkens hasselkrat ved parkens gamle tennisbaner.
De jordiske rester fra den nedlagte kirkegård vil blive begravet i mindelunden, og 235 bevaringsværdige gravsten bestående af cement- og marmorplader bliver lagt ovenpå.
Der bliver plantet en bund af trædebregner og mosser mellem stenene, så det opleves som en forlængelse af skovbundskarakteren i hasselkrattet. I bundbeplantningen plantes desuden to duetræer, som med deres særprægede blomstring vil være med til at forstærke stedets karakter.

- Det er vigtigt for os at anlæggelsen af mindelunden sker med nænsomhed og den største respekt for de afdøde. Det skal være et naturligt område af parken, hvor man kan finde ro og har lyst til at opholde sig, siger Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social.

Projektforslaget, som er udarbejdet af tegnestuen SLA, skal efter planen anlægges i andet halvår af 2018, mens gravstenene fra den nedlagte kirkegård allerede ved det kommende årsskifte med forsigtighed bliver fjernet og lagt i depot. De jordiske rester fra den nedlagte kirkegård vil i respekt for de afdøde blive anbragt under lapidariet – dette er vendt med Århus Stift, som også ser det som en værdig løsning.

- Mindelunden fastholder gravpladsen i de originale omgivelser. Det bliver dermed et smukt sted, som er indrettet til eftertænksomhed, mens gravsten og de jordiske rester bliver behandlet med den største respekt, siger Gert Pilgaard Christensen.

Mindelunden bliver desuden suppleret med tre store moderne hævede betonplinte, der opfordrer til, at man tager ophold i lysningen, hvor der også bliver en fin udsigt over Aarhus Bugt.


Flere oplysninger:
Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social, gert.christensen@ps.rm.dk, 4036 0141
Carsten Kronborg, projektdirektør, carsten.kronborg@dnu.rm.dk, 2343 6556

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/