6.10.2017

Regionspsykiatrien Horsens har via Landsforeningen "Snak om det…" og Hede Nielsens Fond fået mulighed for at uddele bogen "Snak om det… med alle børn" til afdelingens voksne patienter med børn. Bogen kan bruges som et supplement til de samtaler med personalet, som familierne får tilbudt.

- Det er svært for de fleste psykisk syge voksne, at skulle snakke med deres børn om sygdommen. Bogen kan bidrage til at nedbryde tabuer, så det bliver nemmere at snakke om det, siger Lone Bergh Hansen, der er ledende sygeplejerske i Regionspsykiatrien Horsens.

Bogen er skrevet af socialrådgiver og familieterapeut Karen Glistrup fra Ry. Hun har over 20 års erfaring med at hjælpe familier, hvor psykisk sygdom er en del af hverdagen. En del af de erfaringer har hun brugt i bogen, hvor forældrene kan få hjælp til at inddrage børnene.

Og netop det at få snakket om tingene er afgørende for børnenes trivsel, mener Karen Glistrup.

- Fortielser gør børnene usikre og de føler sig usynlige. Det er der mange børn af psykisk syge forældre, der lider under, fortæller hun.

Hede Nielsens Fond har doneret 15.000 kr. til projektet. For de penge kan afdelingen i Horsens uddele 150 eksemplarer. Hvis det bliver en succes, håber Landsforeningen "Snak om det…", at bogen kan tilflyde psykiatriske afdelinger i resten af landet.


Flere oplysninger
Lone Bergh Hansen, Regionspsykiatrien Horsens, tlf. 51 44 89 69
Karen Glistrup, bogens forfatter, tlf. 23 46 19 58