15.03.2017

LUP Psykiatri: Patienter og pårørende er tilfredse med behandlingen i psykiatrien, og nu arbejder psykiatrien i Region Midtjylland målrettet på også at blive endnu bedre til at inddrage patienter og pårørende i behandlingen.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) viser, at patienter og pårørende generelt er godt tilfredse med den behandling, psykiatrien i Region Midtjylland giver. Størst er tilfredsheden hos forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien med 97 procent, skarpt efterfulgt af de ambulante patienter i voksenpsykiatrien – her er 96 procent tilfredse med behandlingen. Den laveste tilfredshed ses for de børn og unge, som er indlagt til behandling. Her er tre ud af fire tilfredse med behandlingen.

I Region Midtjylland har man valgt at sætte ekstra fokus på inddragelse af patienter og pårørende. Patienter i psykiatrien føler sig i et stort omfang inddraget i behandlingen. Især i ambulant regi, hvor 93-94 procent føler, at undersøgelser og behandling bliver tilpasset deres situation, mens tallene for indlagte patienter stillet samme spørgsmål er 82-83 procent. Blandt indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit er tilfredsheden generelt lavere – her føler 54 procent, at undersøgelser og behandling bliver tilpasset deres situation.

- Inddragelse skaber bedre resultater for patienten, øger patientens livskvalitet, tilfredshed og styrker kvaliteten i sundhedsindsatsen. Derfor er det også vores ambition at blive endnu bedre til at inddrage patienter og pårørende, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for psykiatriudvalget i Region Midtjylland.

Særligt forældre til patienter inden for børne- og ungdomsområdet er godt tilfredse med at blive inddraget i deres barns udredning og behandling. Her oplever knap ni ud af 10 forældre at blive inddraget i passende omfang, hvilket er en markant stigning i forhold til sidste års undersøgelse.

- Personalet spiller en central rolle for patienternes bedring og oplevelser med psykiatrien. Derfor er det også vigtigt, vi støtter og styrker personalet til at kommunikere med og inddrage både patienterne og de pårørende. Så føler de sig lyttet til og inddraget, når der skal træffes beslutninger om deres undersøgelser og behandling, Claus Lassen Graversen, sygeplejefaglig direktør i Psykiatri og Social.


Fakta:

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført én gang om året. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.
  • Undersøgelsen omfatter indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien, herunder indlagte patienter i retspsykiatrien. Undersøgelsen omfatter desuden indlagte og ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre.

Flere oplysninger:
Claus Lassen Graversen, sygeplejefaglig direktør, Psykiatri og Social, tlf.: 2962 9045, mail: cgr@rm.dk

Henrik Gottlieb Hansen (A), formand for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde, 2129 9726, mail: henrik.hansen@rr.rm.dk 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/