03.01.2017

Først i juni blev en helt ny afdeling indviet på AUH Risskov. En afdeling for depression- og angstramte.

Akutteam for Depression og Angst, som afdelingen hedder, er ikke som afdelinger er flest på det gamle psykiatriske hospital.

Under en kort rundvisning på den lille afdeling med 16 sengestuer, bliver sygeplejersken, der viser mig rundt, passet op af en herre.

- Jeg vil bare lige sige, at jeg går en tur, meddeler han, lyner sin blå frakke og går ud ad døren.

På denne afdeling er det helt almindeligt, at patienterne kommer og går – også i løbet af indlæggelsen. Afdelingen får også besøg af andre end indlagte. Mellem sengestuer, opholdsrum og tv-stue ligger der små kontorer, som bruges til samtalerum for patienter i ambulant behandling. Altså behandling, hvor patienten går til samtaler på hospitalet. Normalt plejer den slags samtaler ikke at blive holdt på et sengeafsnit. Men sådan gør man her.

Akutteam for Depression og Angst er på mange måder en anderledes afdeling. Eksempelvis er dørene åbne fra 7-22 og de indlagte patienter må gå ture i det omfang, de har lyst til. De skal bare huske at sige det først. Sådan som herren i den blå frakke gjorde det. 

Patienterne skal være selvhjulpne

Graden af frihed på afdelingen er stor. De vidner en tur gennem afdelingen også om. Der er en behagelig afslappet stemning og smalltalkes på gangene. På kryds og tværs mellem patienter og ansatte.

På den nye afdeling forventes der noget af patienterne. De skal kunne hjælpe sig selv. Ikke i helbredelsesmæssig forstand, forstås. Men de skal selv kunne tage tøj på, gå i bad, tage mad fra buffeten og rydde på efter sig selv. Til gengæld kommer de med på råd om eksempelvis udskrivelse.  

Langsom udskrivning

Når patienterne udskrives, foregår det ikke fra den ene dag til anden. Patienter trænes i at blive udskrevet og bo hjemme.

Det kan for eksempel foregå på den måde, at en patient tager hjem til sig selv, spiser frokost og vander potteplanter for så at vende til bage til hospitalet. Næste tur hjem, bliver måske lidt længere og med praktiske opgaver som tøjvask og rengøring, inden han vender tilbage til hospitalet. Der bygges så at sige langsomt mere på – og efter et par ture hjemme med overnatning i egen bolig, er patienten klar til at blive udskrevet.  På den måde håber man, at patienterne også er klar til at flytte hjem, når han bliver udskrevet.

En udskrivelse betyder dog ikke at patienten har sluppet taget i afdelingen. Patienten kan stadig komme i afdelingen til ambulant behandling og dermed møde et personale han kender. 

Foreløbig succes

Selv om afdelingen kun er et halvt år gammel, er der allerede opstået en god kultur. Ideen med at bruge sengeafdelingen til ambulant behandling virker godt og patienterne tager - i kraft af deres evne til at hjælpe til - ansvar for egen behandling. Der er nemlig forskel på "bare" at være indlagt og på at kunne hjælpe til – at gøre noget aktivt i hverdagen. Også under en indlæggelse.