25/10-2017

For at skabe positiv opmærksomhed omkring to psykiatriske specialer informerer og underholder Anders og Peter Lund Madsen de medicinstuderende på Aarhus Universitet fredag d. 3. november.

I hele landet er der stor mangel på speciallæger i psykiatri. Alene i Region Midtjylland var der 28 ledige speciallægestillinger i psykiatri sidste år. Derfor er der i øjeblikket igangsat en række initiativer for at tiltrække flere til faget, blandt andet Skarpe Hjerner – Varme Hjerter.


Positiv omtale af psykiatrien

Gennem medierne tegnes et mindre flatterende billede af psykiatrien som arbejdsplads. Det påvirker alle – inklusiv de medicinstuderende. Med humor som middel skal Anders og Peter Lund Madsen flytte holdninger og fordomme om psykiatrien for at vække de studerendes nysgerrighed for specialet og fortælle, at det giver stor mening at være psykiater.


På vej til fredagsbaren

For at gøre eventet så tilgængeligt for de medicinstuderende som muligt afholdes det på de studerendes hjemmebane. Efter en uges undervisning og med kurs mod fredagsbaren, kan de stoppe ved Store Anatomisk Auditorium på Aarhus Universitet klokken 15-16 og lade sig underholde. For at sikre, at nå ud til så mange kommende læger som muligt, er eventet udelukkende for medicinstuderende. Derudover er der inviteret enkelte yngre læger.


Skærpet fokus på medicinstuderende

Psykiatri og børne- & ungdomspsykiatri er i stærk konkurrence om de medicinstuderendes opmærksomhed blandt de i alt 39 medicinske specialer, som de medicinstuderende skal vælge i mellem. For at styrke de psykiatriske specialer i konkurrencen understøtter regionen initiativet Skarpe Hjerner – Varme Hjerter, der som rekrutteringssats informerer medicinstuderende og yngre læger om hverdagen som psykiater.