06.02.2017

Virker gruppebehandling lige så effektivt som individuel behandling? En undersøgelse skal vise, om kognitiv adfærdsterapeutisk gruppebehandling til børn og unge med OCD er lige så effektivt som individuel behandling.

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, har professor Per Hove Thomsen og psykolog og ph.d-studerende Katja Hybel modtaget 800.000 kroner fra Jascha Fonden samt 440.000 kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Midlerne skal bruges på en undersøgelse, der skal sammenligne effekt og livskvalitet hos børn og unge med OCD, som modtager kognitiv adfærdsterapeutisk gruppebehandling i stedet for individuel behandling.

OCD er en alvorlig lidelse, som ofte begynder allerede i barndommen eller i ungdomsårene, hvor den viser sig som svære tvangstanker og tvangshandlinger. Normalt behandles OCD med kognitiv adfærdsterapi, som i et stort studie fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, har vist sig effektiv for op mod to ud af tre patienter.

Kun få studier har tidligere undersøgt gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med OCD, og med denne undersøgelse er det Per Hove Thomsens håb at få klarlagt, om behandling i grupper er lige så effektivt som den individuelle behandling er.

- Dette projekt er helt i tråd med Sundhedsstyrelsens nye retningslinje for behandling af OCD, hvor der efterspørges forskning i gruppebehandling. Her anbefaler man tilbageholdenhed med at anvende gruppebehandling til børn og unge, netop fordi effekten af behandlingsmetoden er ukendt. Det håber vi med dette studie at blive meget klogere på, forklarer Per Hove Thomsen.

Projektets primære del forventes at omfatte knap 100 børn og unge med OCD. Resultaterne af kognitiv adfærdsterapi som gruppebehandling sammenlignes med data fra et tidligere studie (NordLOTS), hvor 269 børn med OCD fra Danmark, Sverige og Norge blev behandlet med individuel kognitiv adfærdsterapi. Desuden sammenlignes langtidseffekter og livskvalitet ved opfølgende interviews.

Fakta

  • OCD (obsessive-compulsive disorder) er en angstlidelse. Når man har OCD, lider man er tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger
  • OCD rammer 2-3 procent af befolkningen


Flere oplysninger

Professor Per Hove Thomsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov
Tlf.: 7847 3160
Per.Hove.Thomsen@ps.rm.dk