04.04.2017

Siden sommeren 2016 er det gået tydeligt fremad med nedbringelse af bæltefikseringerne i Regionspsykiatrien Vest. Faktisk kan der gå hele uger, hvor ingen patient har været bæltefikseret. På enkelte afsnit kan der gå måneder imellem, at en patient må bæltefikseres.

Den gode udvikling er blandt andet et resultat af flere indsatser på en gang. Personalet har været på efteruddannelse i, hvordan man undgår at en konflikt optrappes og kan ende med en fiksering. Efteruddannelsen hedder deeskalering og har sammen med en anden indsats – Safe Wards - båret frugt.

I hvert fald er det i skrivende stund 119 dage siden, der har været anvendt bæltefiksering på afsnittet E2 i Herning, der et afsnit for voksne patienter med en psykose.

Afdelingerne i Regionspsykiatrien Vest nøjes ikke med de to nævnte indsatser. Der er ansat en medarbejder med brugerbaggrund, lige som man arbejder med sensoriske profiler, der blandt andet hjælper personale og patient med at finde frem til de ting, der kan udløse en voldsom reaktion hos patienten.

Regionspsykiatrien i Vest har også gode erfaringer med cafemøder med patienter og tidligere patienter. Og så vægter man højt, at patienterne oplever en så tryg og sikker modtagelse og overlevering mellem personaler som overhovedet muligt.

Regionens øvrige psykiatriske afdelinger arbejder også målrettet på, at nedbringe brugen af bæltefiksering.

Men lige som man oplever det på nogle afsnit i Regionspsykiatrien Vest, kan det være en udfordring at mindske brugen af tvang. Og måske er det slet ikke alle afdelinger, der har samme mulighed for at opnå samme flotte resultater som man har nået på E2 i Herning?

Det bliver de 119 dage uden bæltefikseringer dog ikke en mindre god nyhed af. Så tillykke til både patienter og personalet.