02.10.2020

Personale, patienter og pårørende på regionens hospitaler og personale, brugere og pårørende på nogle sociale tilbud skal bruge mundbind i situationer, hvor det er svært at holde afstand.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brugen af mundbind og masker på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet.

Derfor skal personale, patienter og pårørende på hospitalerne og personale og borgere på nogle sociale tilbud nu bruge mundbind i situationer, hvor det er svært at holde den anbefalede afstand.

Det kan for eksempel være i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje.

Det kan også være, hvis man som pårørende vil holde i hånd eller støtte en person i at gå.

Kravet om mundbind gælder ikke indlagte patienter, der er testet negative for COVID-19.

De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter. I stedet skal man nu bruge ansigtsværnemidler i situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres til minimum 1 meter og til 2 meter ved kontakt til de personer, som man ved er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Spisesteder/kantiner

Hvis man som patient, bruger, pårørende eller personale besøger caféer eller spisesteder med offentlig adgang på et hospital, så skal man bære mundbind, når man bevæger sig rundt, men ikke når man sidder ned. (NB: På nogle hospitaler er caféer og spisesteder helt lukkede for patienter og pårørende i øjeblikket.)

Kravet om mundbind i caféer og spisesteder gælder ikke for kantiner, der udelukkende er åbne for personale.

Opfordring til at medbringe mundbind

I Region Midtjylland opfordres patienter og pårørende til at medbringe mundbind, hvis de skal på hospitalet eller på besøg på visse sociale tilbud. Patienter og pårørende, der ikke selv medbringer mundbind og som kommer i en situation, hvor det er svært at holde afstand, får udleveret mundbind af hospitalet. De enkelte hospitaler tilrettelægger selv, hvordan og hvor udleveringen af mundbind skal foregå.

I forbindelse med de nye anbefalinger er der kommet en ny retningslinje i eDok.

FAQ fra Sundhedsstyrelsen om mundbind og masker

Hvornår skal jeg som medarbejder bruge maske?

Du skal bruge maske i situationer, hvor du skal helt tæt på en patient eller en borger. Det kan fx være ved plejeopgaver, når du skal give omsorg, hvis du skal støtte en borger, og hvis du skal behandle eller undersøge en patient.

I udgangspunktet skal du tage maske på, hvis du skal tættere på end 1 meter, men hvis du ved, at personen kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, skal du tage maske på, hvis du skal tættere på end 2 meter.

Du behøver ikke have maske på hele tiden, og hvis du kun ganske kort skal tæt på, fx stille et glas vand på et bord eller give en kort besked, kan du også undlade masken. Ved samtaler og konsultationer behøver du ikke tage maske på, hvis du kan sidde med 1 eller 2 meters afstand til patienten.

Husk, at en maske ikke er nok til at forebygge smitte. En maske skal bruges korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand – ellers kan den give falsk tryghed og udgøre en smitterisiko i sig selv.

Hvilke masker skal jeg bruge?

Som personale skal du bruge engangsmaske type II eller type IIR. Du kan også anvende et heldækkende ansigtsvisir, hvis en maske ikke er egnet, fx hvis du skal tale med et barn, en person med demens eller en person, der har behov for mundaflæsning. Du skal altid overveje i situationen, om du behøver andre værnemidler for at beskytte dig selv, fx ved opgaver, hvor der kan være risiko for stænk og sprøjt fra luftveje, som fx sondeanlæggelse og gastroskopi.

Hvis patienten er smittet med ny coronavirus, eller der er mistanke herom, skal du anvende værnemidler i overensstemmelse med regionens infektionshygiejniske retningslinjer.

Hvornår skal patienter eller pårørende bruge mundbind?

Du skal bruge mundbind, hvis du skal undersøges på hospitalet, og der er behov for, at sundhedspersonen kommer helt tæt på. Det er derfor en god ide, at du tager et mundbind med, så du kan tage det på, hvis der bliver behov for det.

Hvis du skal på besøg på et hospital, så anbefaler vi, at du tager et mundbind på, hvis du skal helt tæt på den du skal besøge, fx hvis du skal holde i hånd eller hjælpe med at gå.

Følg altid de lokale anvisninger.

Hvilket mundbind skal patienter og pårørende bruge?

Vi anbefaler, at du bruger enten CE-mærkede engangsmundbind eller stofmundbind af god kvalitet. Du kan bruge et heldækkende ansigtsvisir, hvis du ikke kan bruge et mundbind.

Hvem gælder de nye anbefalinger for?

De nye anbefalinger gælder på sundhedsområdet, ældreområdet og visse dele af socialområdet, hvor der er opgaver med tæt fysisk kontakt, og hvor borgerne kan være i øget risiko for at blive alvorligt syge ved COVID-19.