29.09.2019

Region Midtjylland og Midt- og Vestjyllands Politi inviterer pressen til fælles fremvisning af den bil, der skal køre med det nye fælles udrykningsteam. Det sker onsdag den 4. september 2019 kl. 8.30-9.30 ved politigården i Herning.

Fra onsdag den 4. september triller et nyt team på gaden i Midt- og Vestjylland. To betjente og en psykiatrisk sygeplejerske udgør teamet, der skal bruges til opgaver, der involverer personer med psykiske lidelser.

- I Midt- og Vestjyllands Politi genkender vi tendensen fra landsplan, hvor hændelser med personer med psykiske lidelser, fylder mere og mere i vores arbejde. Derfor ser vi også frem til at få det nye team på gaden, så denne gruppe af borgere får en hurtigere og mere professionel behandling, siger politiinspektør Claus Nørgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hændelserne, der involverer personer med psykiske lidelser spænder fra mindre henvendelser, der kan klares over telefonen til tvangsindlæggelser. Sidstnævnte er på ni år steget med 57 procent fra 284 tvangsindlæggelser i 2009 til 447 i 2018 i Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det bliver interessant at se, om vi med samarbejdet kan gøre en forskel for borgerne. Sygeplejerskerne og betjentene kommer med hver deres faglighed og kan supplere hinanden i situationer, der ellers kunne komme ud af kontrol. Jeg håber, at det udbyggede samarbejde vil bidrage til at sikre, at der bliver taget godt hånd om de svageste borgere på et tidligt tidspunkt, siger sygeplejefaglig direktør i Region Midtjylland, Claus Graversen.

Ved fremvisningen, som foregår på politigården i Herning, Nørregade 1, får pressen mulighed for at se nærmere på bilen og høre om baggrunden for og forventningerne til projektet. Sygeplejefaglig direktør ved Region Midtjylland Claus Graversen og politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi Claus Nørgaard vil være tilgængelig på dagen til interview.

Link til tidligere udsendt pressemeddelelse om det nationale projekt med fælles udrykningsteams:
Politibetjente og sygeplejersker rykker ud sammen

Kontakt for pressen
Psykiatrien i Region Midtjyllands pressetelefon: 7847 0500
Midt- og Vestjyllands Politis pressetelefon: 5173 1906