Undersøgelsen foretages årligt i samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Formålet med LUP er at:

  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper

Læs mere om LUP i psykiatrien her.

Se resultaterne af LUP her.