Psykiatriplanlægning varetager primært opgaver indenfor psykiatriområdet. Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Funktions- og kapacitetsplanlægning, implementering og opfølgning, f.eks:
  Specialeplanlægning, udrednings-og behandlingspakker, ventelister, behandlingsret og belægningsoversigt.
 • Planlægning af bygge- og ombygningsprojekter
 • Tværsektorielt samarbejde, f.eks.:
  Sundhedsaftaler, temagruppemøder, styregrupper og lokale samarbejdsråd til håndtering af det tværsektorielle samarbejde og samarbejdsaftaler med kommuner og praksiskonsulenter
 • Udrednings- og analyseopgaver
 • Kriseterapeutisk beredskab
 • IT på psykiatriområdet
 • EPJ-udvikling og klinisk drift af EPJ
 • Dialogmøder mellem PSL og afdelingsledelserne på psykiatriområdet
 • Aktivitetsdata
 • Forskning på psykiatriområdet
 • Satspuljeansøgninger og -opfølgning
 • Arbejdsgangsanalyser
 • Udviklingsstøtte til ny teknologi på såvel psykiatri- som socialområdet
 • Budgetlægning, bestående af bidrag til regionens budget, udarbejdelse af budget- og aktivitetsrammer for specialområder og psykiatriske afdelinger, takstberegning på det sociale område m.m. 
 • Økonomi- og aktivitetsopfølgning, bestående af månedlige bidrag til statusredegørelse om det forventede regnskabsresultat til Regionsrådet, månedlig opfølgning i forhold til specialområder og psykiatriske afdelingers forventede regnskabsresultat m.m. 
 • Regnskab, bestående af bidrag til regionens samlede regnskabsaflæggelse, budgetoverførsler i forhold til specialområder og psykiatriske afdelinger m.m.