Ledelsessekretariatet er ansvarlig for betjening af psykiatri- og socialledelsen. Dette omfatter blandt andet planlægning, udarbejdelse og koordinering af dagsordener til forskellige mødefora. Disse er f.eks. møder med afdelingsledelserne på psykiatriområdet og områdecheferne på socialområdet.

Ledelsessekretariatet varetager desuden en række koordineringsopgaver på tværgående initiativer i Psykiatri og Social Administrationen. Sekretariatet spiller f.eks. en central rolle i arbejdet med den overordnede virksomhedsstrategi i PS Administrationen.

Derudover behandler Ledelsessekretariatet borgerhenvendelser og klagesager på psykiatri- og socialområdet.

Organisering
Ledelsessekretariatet ledes af en funktionsleder med reference til administrationschefen. Sekretariatet er overordnet set organiseret i fire grupper - en sekretariatsgruppe, en juristgruppe, en AC-gruppe og en servicegruppe.