Kommunikationsafdelingen skal ikke blot sikre god kommunikation i forhold til medarbejdere og omverden, men også til brugere, patienter og pårørende i form af for eksempel psykoedukation/patientinformation, kampagner og landsindsatser i forhold til angst, depression og skizofreni via afdelingens Psykinfo Midt-team (link via psykiatrien.rm.dk).

PsykInfo Midt varetager formidling og psykoedukation og har blandt andet følgende opgaver:

 • Virtuel patientskole rettet mod både patienter og pårørende
 • Infobank, som skal samle info om psykiske lidelser
 • Patientinformation
 • Afstigmatiseringskampagne og landsindsatser mod angst, depression og skizofreni
 • Offentlige arrangementer om psykiske lidelser

Kommunikationsteamet varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Kommunikationsfaglig rådgivning
 • Tværgående nyhedsbreve
 • Fælles hjemmesider og intranet for Psykiatri og Social
 • Video og fotos
 • Presse
 • Generel PR i forhold til Psykiatri og Social
 • Kommunikationsplaner/-strategier i forhold til forskellige tiltag
 • Udarbejdelse af content
 • Sociale medier