HR understøtter ledelsessystemet i Psykiatri og Social inden for alle dele af HR-områdetOrganisation.png
Afdelingen er organiseret i tre team, som samarbejder om den konkrete opgaveløsning. Hvert af disse team har en teamleder.

Løn

Konsulentfunktion for områder/afdelinger i forhold til:

 • Udbetaling af løn til områder/afdelinger i Psykiatri og Social
 • Søgning af refusioner (dagpenge, barselsdagpenge, job på særlige vilkår mm.)
 • Feriepengeadministration og rådgivning i ferieaftalen
 • Uddannelse i vagtplanlægning, herunder tjenestetid og ”min tid”
 • Vejledning og undervisning i ESDH personalesager og personaleweb
 • Revisionskontrol af lønoprettelser
 • Rådgivning af områder/afdelinger inden for lønområdet 

Personale og forhandling

Konsulentfunktion for områder/afdelinger i forhold til:

 • Lønforhandling og personalesager, herunder indsats omkring sygefravær/socialt kapitel
 • Fortolkning af overenskomster og lovgivning
 • Personalejura
 • Omstruktureringer og organisationsændringer
 • Omplaceringsretningslinjer
 • Akutjob
 • Personaleadministrative spørgsmål
 • TR struktur, vilkår og forhold
 • Emply superbruger funktion for Psykiatri og Social
 • Planlægning af erfamøder for administrative medarbejdere i specialområder og psykiatriske

Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Stabs- og sekretariatsfunktioner inden for HR-udviklingsområdet, herunder:

 • Udarbejdelse af politikker og strategier inden for HR-området
 • Ledelsesudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Rekruttering, herunder persontest og brandingkampagner
 • E-læring
 • Jobrotation
 • HR-nøgletal
 • Plan2learn superbruger funktion for Psykiatri og Social
 • Planlægning af sommerskole

Stabs- og sekretariatsfunktioner inden for HR-arbejdsmiljøområdet, herunder:

 • Konsulentfunktion for afdelinger/områder inden for arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinatorfunktion
 • Fastholdelse, sygefravær
 • TULE
 • Arbejdstilsynet – kontakt og koordinering
 • Kompetenceudvikling inden for konflikthåndtering og voldsforebyggelse
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • APV
 • Strategi og planlægning inden for arbejdsmiljøområdet, herunder det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde

Stabs- og sekretariatsfunktioner inden for HR-uddannelsesområdet, herunder: 

 • Tilrettelæggelse, koordinering og udvikling inden for en lang række uddannelser

            o Social- og sundhedsassistent 
            o De mellemlange videregående uddannelser 
            o Lægelig videreuddannelse 
            o Pædagogisk assistent 
            o EUD-uddannelser 
            o Specialpsykologer