Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

  • Mød op til aftalt tidspunkt, med mindre du får besked om andet. Hold øje med din e-boks.
  • Kom alene eller tag kun en ledsager med
  • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter
  • Brug mundbind i situationer, hvor det er svært at holde afstand

 

Hvis der er mistanke om corona (COVID-19), skal du gøre følgende:

Er du borger

Du må ikke møde op på hospitalet eller i Skadestuen, hvis du tror, at du har coronavirus/COVID-19.

Du skal ringe til din egen læge. Udenfor din læges åbningstid, skal du ringe til lægevagten på tlf. 7011 3131 

Hold dig opdateret om aktuelle forholdsregler vedr. coronavirus/COVID-19 på de danske myndigheders fælles informationsside coronasmitte.dk.

Hvis du har spørgsmål om coronavirus kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.

Er du praktiserende læge

Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt, hvis du har mistanke om, at en af dine patienter er smittet med coronavirus/COVID-19.

English

CITIZENS: If you think you have corona virus/COVID-19, you cannot visit the hospital or emergency room. Instead you must call your own doctor. Outside opening hours you can call the Danish Doctor on Call (phone: 7011 3131).

VISITORS: In order to stop the spread of the corona virus, it is not allowed to visit hospitalised patients at the moment. However, the following exceptions apply:

  • Close relatives to critically ill patients and parents visiting their own underage children
  • Patients may appoint 1-2 permanent visitors. These visitors may also join the patient for examinations and treatments.

For updates regarding the corona virus you can visit www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

You can call the government's corona hotline (phone: 7020 0233), if you have questions about the corona virus.

 

Besøg i Psykiatrien i Region Midtjylland

De midlertidige besøgsrestriktioner i psykiatrien er ophævet, så det er nu muligt for indlagte patienter at få besøg af mere end en person.

Vi opfordrer dog stadig patienter til at begrænse antallet af besøgende til en per patient. Vær også opmærksom på, at der kan være lokale begrænsninger i klinikker eller på sengeafsnit.

Både patienter, personale og pårørende skal bruge mundbind i situationer, hvor det er svært at holde afstand. Læs mere i denne nyhed (fra 2. oktober 2020)

Vi beder stadig alle besøgende, ledsagere og andre med ærinde i psykiatrien om fortsat at holde afstand, spritte hænder før og efter besøg og udvise god hosteetikette. Besøgende med symptomer bedes venligst holde sig hjemme.

 

Har du en coronarelateret krise?

Coronapandemien spreder ikke bare virus - den skaber også frygt og usikkerhed.

Mennesker reagerer meget forskelligt i en krise og på svær belastning. Nogle rammes
af en voldsom reaktion med det samme, hos andre er reaktionen mindre og hos nogle
kommer den først efter et stykke tid.

Her kan du læse om de typiske krisereaktioner og få gode råd til at tackle dem.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Psykisk sårbare og coronavirus.

 

Coronavirus og børn og unge

Hent bogen "Gode dage i en i corona-tid" af Anne-Mette Lange, der er børnepsykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Hent Vejledning til børn og unge om coronavirus og OCD af Judith Nissen, der er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Banner forebyg smitte.jpg