Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

  • Mød op til aftalt tidspunkt, med mindre du får besked om andet. Hold øje med din e-boks.
  • Undgå så vidt muligt at tage pårørende med
  • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter

Hvis der er mistanke om corona (COVID-19), skal du gøre følgende:

Er du borger

Du må ikke møde op på hospitalet eller i Skadestuen, hvis du tror, at du har coronavirus/COVID-19.

Du skal ringe til din egen læge. Udenfor din læges åbningstid, skal du ringe til lægevagten på tlf. 7011 3131 

Hold dig opdateret om aktuelle forholdsregler vedr. coronavirus/COVID-19 på de danske myndigheders fælles informationsside coronasmitte.dk.

Hvis du har spørgsmål om corona-virus kan du ring til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.

Er du besøgende eller pårørende

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge indlagte patienter.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Er du praktiserende læge

Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt, hvis du har mistanke om, at en af dine patienter er smittet med coronavirus/COVID-19.

English

CITIZENS: If you think you have corona virus/COVID-19, you cannot visit the hospital or emergency room. Instead you must call your own doctor. Outside opening hours you can call the Danish Doctor on Call (phone: 7011 3131).

VISITORS: In order to stop the spread of the corona virus, it is not allowed to visit hospitalised patients at the moment. THE RESTRICTION INCLUDES EVERYONE.

Excepted are close relatives to critically ill patients and parents visiting their own underage children.

For updates regarding the corona virus you can visit www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

You can call the government's corona hotline (phone: 7020 0233), if you have questions about the corona virus.

Har du en coronarelateret krise?

Coronapandemien spreder ikke bare virus - den skaber også frygt og usikkerhed.
Mennesker reagerer meget forskelligt i en krise og på svær belastning. Nogle rammes
af en voldsom reaktion med det samme, hos andre er reaktionen mindre og hos nogle
kommer den først efter et stykke tid.

Her kan du læse om de typiske krisereaktioner og få gode råd til at tackle dem.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Psykisk sårbare og coronavirus.

Bog om corona-virus til børn

Hent "Gode dage i en i corona-tid" af Anne-Mette Lange, der er børnepsykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Banner forebyg smitte.jpg