Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

  • Mød op til aftalt tidspunkt, med mindre du får besked om andet. Hold øje med din e-boks.
  • Kom helst alene eller tag kun en ledsager med
  • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter
  • Brug mundbind når du færdes indendørs på hospitalet

 

Hvis der er mistanke om corona (COVID-19), skal du gøre følgende:

Er du borger

Du må ikke møde op på hospitalet eller i Skadestuen, hvis du tror, at du har coronavirus/COVID-19.

Du skal i stedet bestille en tid til at få lavet en coronatest - Bestil tid til test.

Hold dig opdateret om aktuelle forholdsregler vedr. coronavirus/COVID-19 på de danske myndigheders fælles informationsside coronasmitte.dk.

Hvis du har spørgsmål om coronavirus kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.

Er du praktiserende læge

Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt, hvis du har mistanke om, at en af dine patienter er smittet med coronavirus/COVID-19.

English

CITIZENS: If you think you have corona virus/COVID-19, you cannot visit the hospital or emergency room. Instead you must call your own doctor. Outside opening hours you can call the Danish Doctor on Call (phone: 7011 3131).

For updates regarding the corona virus you can visit www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

You can call the government's corona hotline (phone: 7020 0233), if you have questions about the corona virus.

 

Husk mundbind

Fra den 29. oktober er det et krav, at du som patient eller pårørende i Psykiatrien i Region Midtjylland bærer mundbind, når du færdes indendørs på sygehuset.  

Kravet om mundbind gælder dog ikke:

  • Indlagte patienter der opholder sig inde på sengeafsnittet
  • Personer der ikke er i stand til at bære mundbind på grund af fysisk eller mental svækkelse
  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke
  • Under indtagelse af medicin

Husk at tage mundbind med hjemmefra. Hvis du har glemt det, kan du få et udleveret, når du kommer til hospitalet.

Sundhedspersonalet du møder, vil også bære mundbind eller visir. De behøver dog ikke bære mundbind, hvis de befinder sig i aflukkede, hvor kun personalet har adgang. Det kan være kontorer, omklædningsrum, depoter og kaffestuer.

 

Besøg

For at begrænse smitte med COVID-19 har Styrelsen for Patientsikkerhed fra den 5. november 2020 indført midlertidige besøgsrestriktioner i Psykiatrien.

Det betyder, at du som patient kun må ledsages eller få besøg af én nær pårørende, f.eks. ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn. Det skal være den samme person, der besøger dig hver gang. Du må derfor ikke få besøg af f.eks. din ægtefælle den ene dag og dit barn den anden dag.

På afdelinger for Børn og unge må patienter dog ledsages eller have besøg af op til to nærmeste pårørende.

Besøgsrestriktionerne gælder ikke besøg i kritiske situationer. Eksempelvis et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. 

Husk også at du som besøgende skal bære mundbind indendørs på hospitalet. Og selvfølgelig sørge for at holde afstand, vaske hænder og bruge håndsprit.

 

Har du en coronarelateret krise?

Coronapandemien spreder ikke bare virus - den skaber også frygt og usikkerhed. Mennesker reagerer meget forskelligt i en krise og på svær belastning. Nogle rammes af en voldsom reaktion med det samme, hos andre er reaktionen mindre og hos nogle kommer den først efter et stykke tid.
 
 
Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Psykisk sårbare og coronavirus.

 

Coronavirus og børn og unge

Hent bogen "Gode dage i en i corona-tid" af Anne-Mette Lange, der er børnepsykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Hent Vejledning til børn og unge om coronavirus og OCD af Judith Nissen, der er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece: Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed

 

Krisehjælp til minkavlere og deres ansatte

Region Midtjyllands psykosociale beredskab tilbyder krisehjælp til borgere, der bor eller arbejder på minkfarme i Vest-, Midt- og Østjylland.

Det er et supplement til kommunernes og andres støtte til de kriseramte minkavlere, deres familie og de ansatte på farmene.

Læs mere om krisehjælpen

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Banner forebyg smitte.jpg